جهت دریافت قیمت محصولات لطفا اینجا کلیک کنید.

انواع بلوک های عایق سبک معدنی (پوکه)

ضخامت اسمی دیوار

نام محصول

کد محصول

ابعاد (cm)

ارتفاع X عرض X طول

وزن

عدد/Kg

بهای واحد (ریال)

ظرفیت حمل

تعداد پالت

(تریلی کفی)

کارخانه

ماشین تک

خاور

بلوک های ویژه

10

تیغه ای تو خالی ته پر (3 جداره)

PM 011

10 X 20 X 40

5/5

تماس

1700

800-1000

18

15

تیغه ای تو خالی ته پر (3 جداره)

PM 012

15 X 20 X 40

5/7

تماس

1200

550-600

15

تیغه ای تو خالی ته پر (4 جداره)

PM 013

15 X 10 X 40

8

تماس

1200

550-600

20

تیغه ای تو خالی ته پر (4 جداره)

PM 014

20 X 20 X 40

5/9

تماس

900

400-450

بلوک های ساده

15

تیغه ای تو خالی ته پر (2 جداره)

PM 111

40 X 20 X 15

6

تماس

1200

600-650

10

تیغه ای تو خالی ته پر (2 جداره)

ضخامت 2 سانتی متر

PM 112

40 X 20 X 10

4

تماس

1700

800-1000

20

تیغه ای تو خالی ته پر (2 جداره)

PM 113

40 X 20 X 20

8

تماس

900

400-450

20

تیغه ای تو خالی ته پر (2 جداره)

ماسه ای سنگین

PM 114

40 X 20 X 20

17

تماس

600

300-400

10

تیغه ای تو خالی ته پر نیمه

PM 115

20 X 20 X 10

2

تماس

-

-

15

تیغه ای تو خالی ته پر نیمه

PM 116

20 X 20 X 10

4

تماس

-

-

5

آجر سبک

PM 117

20 X 10 X 5

1

تماس

-

-

توضیح : کلیه بلوک ها توسط دستگاه ثابت تولید شده و در اتاق بخار مرحله ی کیورینگ (Curing) کامل میشود